Els textos hermètics són un conjunt d´escrits de filosofia, màgia, astrologia i alquímia sota l´advocació del déu Hermes Trimegist (Trismégistos, en grec, "el tres vegades molt gran"), una síntesi hel·lenística (des del segle III a.C. al s.III d.C.) de l´Hermes grec i el Tot egipci. 

 

 

Les fases del procés alquímic, segons: